Disclaimer voor IKC

Speelconcepten van IKC, van hoge kwaliteit en heel duurzaam
Speelconcepten van IKC, van hoge kwaliteit en heel duurzaam

Disclaimer voor IKC

International Kids Concepts BV (Kamer van Koophandel: 39098753), handelend onder de naam IKC, verleent u hierbij toegang tot ikcplay.be en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Ikcplay.be behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Ikcplay.be spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op ikcplay.be aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ikcplay.be.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op ikcplay.be geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met IKC. Voor op ikcplay.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan IKC nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij IKC.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van IKC, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.